×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

    วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย จำนวน 1,500 ชุด มูลค่า 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้

จุดที่ 1 ณ เทศบาลตำบลนาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู จำนวน 500 ชุด
จุดที่ 2 ณ เทศบาลตำบลนาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู จำนวน 500 ชุด
จุดที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหิน จ.เลย จำนวน 500 ชุด

โดยมีคุณเกรียงวิช เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคุณจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา คุณไพรัช เอ็งอุทัยรัตน์ ประธานมูลนิธิร่วมใจหนองบัวลำภู คุณนิเวศศรี กระแจะ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดี คุณอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอหนองหิน คุณพีระพงษ์ จิระวงค์ประภา ประธานมูลนิธิสว่างคีรีธรรม คุณขนิษฐา รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมในพิธีฯ

{gallery}Media/SocialWork/ColdSeason/2020/21122020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week