×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

    วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 15.45 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ สมาคมพ่อค้อไทย-จีน หนองคาย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวจังหวัดหนองคาย จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย จำนวน 500 ชุด
จุดที่ 2 บริเวณเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ จ.หนองคาย จำนวน 500 ชุด

โดยมีคุณเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยคุณสุเทพ บุตรเจริญ นายกสมาคมพ่อค้าไทยจีนหนองคาย และคณะกรรมการ ร่วมในพิธีฯ

{gallery}Media/SocialWork/ColdSeason/2020/24122020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week