×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง จำนวน 340 ชุด

จุดที่ 2 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จำนวน 320 ชุด

จุดที่ 3 บริเวณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น จำนวน 340 ชุด

โดยมีคุณประจักร ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยคุณจือ ตั้งฤดี ประธานมูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น และคณะกรรมการ ร่วมในพิธีมอบฯ

{gallery}Media/SocialWork/ColdSeason/2020/25122020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week