×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

    วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 1,700 ชุด คิดเป็นเงินจำนวน 595,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

จุดที่1 บริเวณพื้นที่ตำบลบางรัก จำนวน 750 ชุด
จุดที่2 บริเวณพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน 150 ชุด
จุดที่3 บริเวณพื้นที่ตำบลหนองตรุด จำนวน 320 ชุด
จุดที่4 ต.นาโยง อ.เมือง จ.ตรัง จำนวน 480 ชุด

   โดยมีคุณชาญชัย สารสินพิทักษ์ ประธานมูลนิธิกุศลสถานตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมมอบฯ

{gallery}Media/SocialWork/Flood/2020/12/25122020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week