×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

    วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณภิสิษฐ์ แตชะอังกูร รองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซียงตึ๊ง) หาดใหญ่, คุณกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ รองประธานมูลนิธิ มิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซียงตึ๊ง) หาดใหญ่ และคุณกิมเพียว แซ่คู ประธานมูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

จุดที่ 1 พื้นที่อำเภอเวียงสระ จำนวน 300 ชุด
จุดที่ 2 พื้นที่อำเภอเคียนซา จำนวน 300 ชุด
จุดที่ 3 พื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 700 ชุด
จุดที่ 4 พื้นที่อำเภอพระแสง จำนวน 300 ชุด

รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคฯ จำนวน 1,600 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

{gallery}Media/SocialWork/Flood/2020/12/26122020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week