Pin It

     วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำโดยคุณขจรศักดิ์ คงอินทร์ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ภัย พลัดที่ 1 พร้อมด้วยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ภัย พลัดที่ 2 และเจ้าหน้าที่กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติการกู้ภัยและเทคนิคการตัดถ่าง ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจังหวัดพิจิตร จำนวน 50 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2564 "ทุกวินาทีคือ ชีวิต ตัดถ่างช่วยชีวิต" โดยมี คุณพยนต์ อัศวพิชยนต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการฯ พร้อมด้วยคุณอภิชาติ สีม่วง นายอำเภอตะพานหิน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เป็นผู้กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ร่วมกับ หัวหน้าปภ.จังหวัด และอาสาสมัครปอเต็กตึ๊งจังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์วิทยุปกครอง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All