×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

    วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับคุณกิมเพียว แซ่คู ประธานมูลนิธิกุศลศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเมือง อำเภอดอนสัก อำเภอท่าชนะ อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี อำเภอวิภาวดี รวม 1,300 ชุด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาท)

\{gallery}Media/SocialWork/Flood/2020/12/28122020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week