มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี และ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

               วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณสุกัญญา รัตนสุวรรณ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับสมาคมจีนต่าง ๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 4 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด รวมมูลค่า 9,000 บาท(เก้าพันบาทถ้วน) และมอบค่าฌาปนกิจศพจากอัคคีภัย 1 ราย เป็นเงิน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) โดยมีคุณบำรุง จัดพ่วง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยคุณมัณฑณี ดิษฐ์ขับภะ นักสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองนนทบุรี ร่วมมอบฯ ณ บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 42/188 ถ.ติวานนท์ ซ.36 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี และต่อเนื่องในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. ดำเนินการสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 4 คน มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคและบริโภค รายครอบครัว 1 ชุด รวมมูลค่า 9,000 บาท(เก้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณวัลลภ มาลา ปลัดเทศบาลบางขะแยง พร้อมด้วยคุณกิตติ สงวนธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบฯ ณ บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 37 หมู่ 2 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี รวม 2 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 33,000 บาท(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All