Pin It

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 11.40 น. คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคินชีพ (CPR) ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ "สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล" โดยสถานีตำรวจนครบาลประเวศ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ตลอดจนเป็นเครือข่ายในกิจการของตำรวจ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All