×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

   เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณสุรพงศ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก และคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ ร่วมในพิธีต้อนรับและรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากคณะตัวแทนสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ได้แก่ ข้าวสาร 2,000 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,000 ลัง และหน้ากากอนามัย จำนวน 300,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
ในการนี้ คณะสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ได้เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เกี่ยวกับการช่วยเหลืองานสาธารณกุศลต่างๆของมูลนิธิฯ โดยมีคณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธี

{gallery}Media/Donor/2021/04/05042021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week