Pin It

     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ นำกระเช้าผลไม้เพื่อสุขภาพ เข้าเยี่ยมเยียนนายอิทธิพล ประสงค์ทรัพย์ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยมีคุณดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณธีรวุฒิ คำภิมาบุตร หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำกรระเช้าผลไม้เข้าเยีย่มเยียนนายสุรศักดิ์ เปลี่ยนกลัด อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย และเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดหลักสอง (สำรอง) ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เพื่อเป็นกำลังใจในการเข้าพักรักษาตัว ให้มีสุขภาพแข็งแรงและหายบาดเจ็บในเร็ววัน


.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All