Pin It

    วันนี้ (9 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย" นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แป้งโรยตัว ยาทากันยุง ฯลฯ มอบให้แก่คนชราในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ดังกล่าว