{fascsocialshare}

  วันนี้ (21 เมษายน 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ดังนี้
 
  รายที่ 1 บ้านเลขที่ 177/-- ม. 1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ครอบครัว 3 คน (เสียหายบางส่วน)
      รายที่ 2 บ้านเลขที่ 220/---- ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ครอบครัว 3 คน (เสียหายบางส่วน) มอบเงินสดให้ผู้ประสบภัย คนละ 3,000 บาท จำนวน 6 คน รวมเป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว ชุดละ 1,500 บาท จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 21,000 บาท โดยมีนายสุวรรณ ผจงขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All