Pin It

    วันนี้ (27 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่ --  ซอยเพชรเกษม 67 แยก 7 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  จำนวน 6 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รายบุคคล จำนวน 5 ชุด  เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  โดยมี นายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และ นางนันทิกร เกตุเลขา หัวหน้าฝ่ายปกครองเขตบางแค ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All