×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

   วันที่ 27 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" โดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ #มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน รวมถึงการแจกหน้ากากอนามัยให้ชาวชุมชนด้วย ณ ที่ทำการชุมชนวัดไผ่เงิน เขตบางคอแหลม
.
และในวันที่ 28 เมษายน 2564 คุณฐิติวิชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือให้กับประธานชุมชนซอยสวนเงิน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่พักอาสศัยภายในชุมชน รวมถึงการแจกหน้ากากอนามัยให้ชาวชุมชนด้วย ณ ที่ทำการชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี

{gallery}Media/MedicalUnit/2021/04/27042021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week