×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

    เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ (จีซิมเกาะ) โดยคุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิฯ พร้อมกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลแพร่ เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ ศาลเจ้าปุ้งเถ่ากง จังหวัดแพร่ โดยมี นายแพทย์ ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ เป็นผู้รับมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Other/2021/04/29042021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week