×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี บ้านเลขที่ - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 หลัง มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนางสาวอัญธิกา นิลพัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยนางกัญกวี สมานพันธ์ชินวัตร ผู้แทน สนง.ปภ.จ.นนทบุรี และคณะ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Disaster/2021/04/28042021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week