Pin It

    เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 คุณฐิติวิชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ณ ที่ทำการชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี รวมถึงชมรมผู้สูงอายุเพชรทองคำ เขตบางขุนเทียน กทม. และชุมชนทองพูนพัฒนา บางแวก เขตบางแค กทม. ในวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All