×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

    วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ -- /3 , 41 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 8 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีนายอำนาจ เพ็ชรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก และนายธีรพงษ์ ทรัพย์มาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/06/01062021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week