×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

            วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว 8 คน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด โดยคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณกิตติชัย โกอัฐวาพร เลขานุการเทศบาลลัดหลวง และคุณณัชนันท์ แสงวิมาณ ประธานชุมชนหมู่บ้านแขก หมู่ 18 ร่วมมอบฯ ณ สถานที่เกิดเหตุชุมชนหมู่บ้านแขก หมู่ 18 ตำบลบางผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2018/07062018{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week