×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันนี้ (15 มิถุนายน 2564) เวลา 10:00น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 58 หมู่ 11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัวจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 17,000บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีนายบัญชา สุนทรีเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร และ นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล บางตาเถร ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/06/15062021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week