×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันนี้ (15 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านไม่มีเลขที่ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8 ครอบครัว รวม 12 คน เงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท รายบุคคล จำนวน 5 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีนายมงคล ดลชม เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองปฎิบัติการฝ่ายปกครองสำนักงานเขตดุสิต ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/06/15062021_1{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week