×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

    วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณถนนบางขุนเทียน-เทียนทะเล 21 ซอยริมคลองรางยายเพียร แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัวจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/06/22062021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week