มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขึ้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจสูงสุด พร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 

              เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขึ้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 ให้แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป จำนวน 92 คน หลักสูตรที่ใช้อบรม ได้แก่ การบรรยายพร้อมสาธิตการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเหตุ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การห้ามเลือด การดาม การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การช่วยเหลือผู้ป่วยชักเกร็ง และการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) โดยจัดแบ่งกลุ่มสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจสูงสุด พร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All