Pin It

    วันที่ 3 ส.ค.64 เจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดเฉพาะกิจสก๊อตโควิดแผนกบรรเทาฯมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดำเนินการรับผู้เสียชีวิตติดเชื้อไวรัสโควิด19 ส่งนิติเวชและอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตพร้อมอนุเคราะห์โรงศพของมูลนิธิฯตามที่ญาติร้องขอมา รวม 22 ราย
แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.นำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวช
1.1นิติเวชตำรวจ 8 ราย
1.2นิติเวช รพ.ภูมิพล 4 ราย
1.3นิติเวชธรรมศาสตร์1ราย
2.อนุเคราะห์โรงศพพร้อมเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตไปฌาปนกิจตามวัดต่างๆ
2.1ไปวัดใหม่ลำนกแขวก 1 ราย
2.2ไปวัดสองลาดกระบัง 1 ราย
2.3ไปวัดทรงธรรม 2 ราย
2.4ไปวัดมหาบุศษ์ 1 ราย
2.5ไปวัดด่าน 1 ราย
2.6ไปวัดบึงบัว 1 ราย
2.7ไปวัดหลักสี่ 1 ราย
2.8ไปวัดลาดปลาเค้า 1 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All