Pin It

     วันที่ 17 และ 18 สิงหาคม 2564 (ตามลำดับ) เจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติการพิเศษโควิด-19 ดำเนินการส่งมอบถังออกซิเจนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยหายใจให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบการดูแลที่บ้าน Home Isolation ในพื้นที่เขตบางเขน (2 ราย) ลาดกระบัง ประเวศ กรุงเทพฯ และในพื้นที่อำเภอลำลูกกา ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รวม 6 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All