Pin It

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกอาสาสมัคร โดยคุณสุชีพ บุญเส็ง รักษาการหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ดำเนินการส่งมอบชุดป้องกันโควิด (ชุด PPE ) ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยให้หัวหน้าจุดเดินทางเข้ามารับชุด PPE ที่แผนกอาสาฯ และส่งมอบไปยังจุดประจำการอาสาสมัคร ตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
• มอบชุด ppe ให้กับอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 150 ชุด
• มอบชุด ppe ให้กับอาสาสมัคร ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 100 ชุด
• มอบชุด ppe จำนวน 100 ชุด และถุงมือ จำนวน 10 กล่อง ให้กับอาสาสมัคร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
• มอบชุด ppe จำนวน 40 ชุด เฟสชิว จำนวน 40 ชิ้น ถุงมือ จำนวน 1 กล่องให้กับอาสาสมัคร ในพื้นที่นนทบุรี
เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโรโคนา 2019 (โควิด-19)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All