Pin It

    วันที่ 18 สิงหาคม 2564 อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ชุดปฏิบัติการพิเศษโควิด-19 ดำเนินการช่วยเหลือรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากบ้านพัก จำนวน 20 ราย แบ่งเป็นชาย 7 ราย หญิง 12 ราย และเด็กหญิง 1 ราย นำส่งโรงพยาบาลสนามอาชีวะฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All