Pin It

   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้ประจำวัน และเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัส) หน้ากาก N 95 หน้ากากอนามัย ยาฟ้าทะลายโจร ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แป้งทาตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และยาสระผม ให้แก่ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก ได้แก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลพบพระ และโรงพยาบาลแม่สอด รวม 5 แห่ง ผ่านแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล รวมงบประมาณเป็นเงิน 500,640 บาท (ห้าแสนหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมด้วยคุณชุมเอก ออตัญติกุล รองประธานฯ คุณวิชัย เตรยาวรรณ รองประธานฯ และคุณอนุพงษ์ ตันติพงษ์ศาล หัวหน้าฝ่ายบรรเทาภัยและรักษาการแทนหัวหน้าสวัสดิการสังคม เป็นผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในการมอบฯ ณ ที่ทำการของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จังหวัดตาก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All