Pin It

   วันที่ 26 สิงหาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (ออนไลน์) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและอาสาสมัคร ได้เรียนรู้และทบทวนข้อมูลการช่วยเหลือปฐมพยาบาลฯ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งการประเมินอาการก่อนการเข้าช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล รวมถึงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ฯลฯ
.
การเปิดอบรมออนไลน์ของแผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ถือเป็นการลดความแออัดในการเข้าอบรมเป็นกลุ่ม ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19
.
สนใจอบรมหลักสูตรต่างๆ ดูเพิ่มเติมที่ https://train.poh-v.org/apply/train หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 ต่อ แผนกศูนย์ฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All