Pin It

    วันนี้ (18 ตุลาคม 2564) เวลา 06.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "จักรยานเพื่อน้องสัญจร" ครั้งที่ 2 นำโดยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบรถจักรยาน หน้ากากอนามัย และเสื้อกันฝน แก่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ดังนี้
 
   เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนประชาศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ; มอบรถจักรยาน หน้ากากอนามัย และเสื้อกันฝน ให้แก่ผู้แทนโรงเรียน รวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต โรงเรียนวัดจำปา โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย และโรงเรียนอินทอารี โดยมี คุณวินัย อัศวราชันย์ ประธานมูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งจังหวัดอยุธยาพร้อมคณะกรรมการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ
 
  เวลา 11.30 น. ที่มูลนิธิวิวัฒน์เฉลียวรัตน์ประสาทพร จังหวัดอ่างทอง ; มอบรถจักรยาน หน้ากากอนามัย และเสื้อกันฝน ให้แก่ผู้แทนโรงเรียน รวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ โรงเรียนวัดสี่ร้อย และโรงเรียนวัดสิทธาราม โดยมี คุณวิวัฒน์ชัย รัตน์ประสาทพร ประธานมูลนิธิวิวัฒน์เฉลียวรัตน์ประสาทพร ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ
 
  เวลา 14.30 น. ที่มูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ; มอบรถจักรยาน หน้ากากอนามัย และเสื้อกันฝน ให้แก่ผู้แทนโรงเรียน รวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกำมะเชียร โรงเรียนวัดท่าทอง โรงเรียนวัดวังกุลา โรงเรียนหนองผักนาก และโรงเรียนวัดดอนไร่ โดยมี คุณประมวล สุวรรณประทีป ประธานมูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรีพร้อมคณะกรรมการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ
 
   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดำเนินโครงการมอบรถจักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และยังเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร รวมถึงแบ่งปัน การดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน เพราะเมื่อเด็กนักเรียนจบการศึกษาแล้วจะได้นำจักรยานเหล่านั้นส่งต่อให้แก่เด็กนักเรียนรุ่นต่อๆ ไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All