Pin It

      วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระโขนง ลงพื้นที่ชุมชนแออัดซอยพึ่งมี 26 มอบกล่องยังชีพของมูลนิธิฯ จำนวน 91ครัวเรือน ภายใต้โครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All