Pin It

    วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้แก่ รร.บ้านโหมงราชพัฒนา, รร.ชุมชนประชานิคม, รร.บ้านพังเหา, รร.บ้านสวนสมบูรณ์ และโรงเรียนราชบุรณะ รวม 5 แห่ง โดยมีคุณประชา วิโรจน์ทินกร ประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์และคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียน ทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธีมอบฯ​ ณ มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ จังหวัดชุมพร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All