Pin It

      วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ รร.วัดคงคาวดี , รร.บ้านหนองปลิง อ.ควนเนียง, รร.บ้านยวนยาง อ.บางกล่ำ, รร.บ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) และ รร.บ้านท่าไทร อ.หาดใหญ่ รวม 5 แห่ง โดยมีคุณพิพัฒน์ ปุราวัฒนากุล รองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซี่ยเซี่ยงตึ๊ง) คุณกฤษณ์ อารยานุมาศ รองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซี่ยเซี่ยงตึ๊ง) คุณภิสิษฐ์ เตชะอังกูร รองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซี่ยเซี่ยงตึ๊ง) ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธี ณ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซี่ยเซี่ยงตึ๊ง) จังหวัดสงขลา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All