Pin It

    วันนี้ (30 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 - 15.00 น. คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกกอบรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย จัดสอบภาคปฏิบัติให้แก่ประชาาชนทั่วไป และอาสาสมัครที่เรียนหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)" พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่จบหลักสูตร โดยแบ่งผู้เข้าสอบออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า 09.00-12.00 น. และช่วงเย็น 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All