Pin It

   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ใน "โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2564" โโยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี คุณวันจักร จันทร์สว่าง หัวหน้ากู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ร่วมในพิธีมอบฯ ดังนี้
 
จุดที่ 1 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำพุ จำนวน 230 ชุด และบริเวณตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน 270 ชุด
 
จุดที่ 2 บริเวณบ้านไกรเกรียง หมู่ 3 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน 500 ชุด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All