Pin It

   วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุลโอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบวอคเกอร์ และไม้เท้า 4 ขาสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้างความปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ (นำร่อง) ประจำปี 2564" พร้อมเป็นผู้แทนในการมอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ป่วยและผู้พิการ บริจาคโดย Mr.Bill Hiransomboon ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 
ในวันและเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบวอคเกอร์ และไม้เท้า 4 ขาสำหรับผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีคุณศศิธร โอชนะกาญจน์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์คนชาเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำไยอุปถัมภ์) จังหวัดกาญจนบุรี และ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีคุณผ่องพรรณ แช่มเพชร นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ ร่วมรับมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All