Pin It

    วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ใน "โครงการป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้างความปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ (นำร่อง)" โดยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบวอคเกอร์ 40 อัน และไม้เท้า 4 ขา จำนวน 20 อัน คิดเป็นมูลค่า 30,400 บาท โดยมีคุณสุธาพิพัฒน์ บุญประจันทร์ หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์
    และมอบวอคเกอร์ จำนวน 40 อัน (10 กล่อง) และไม้เท้า4ขา จำนวน 20 อัน ( 2 กล่อง) คิดเป็นมูลค่า 32,800 บาท โดย คุณประหยัด ต๊ะสุยะ ผอ.ศูนย์ฯวาสนะเวศม์ จ.อยุธยา เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา
    และในเวลาเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบวอคเกอร์ และไม้เท้า 4 ขา ให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และบ้านพักผู้สูงอายุ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี, สถานสงเคราะห์คนชราปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และสถานสงเคราะห์คนชราปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All