Pin It

     วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมอุดรธานี มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ (จุดที่ 1) บริเวณศาลากลางบ้านโพธิ์โนนแดง มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค จำนวน 500 ชุด ถังน้ำบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยมีคุณปรีชา เวยสสาร ปลัดอาวุโสอำเภอกุดจับ พร้อมด้วยคุณศุภชัย จันทสุรียวิช ประธานมูลนิธิส่งเสริมอุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ และ (จุดที่ 2) บริเวณวัดหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค จำนวน 500 ชุดโดยมี คุณสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคุณจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอ อำเภอหนองวัวซอ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ
.
    จากนั้นเวลา 14.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลัง ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลหนองแสง และบริเวณหน้าโรงเรียนหนองแสงวิทยา พร้อม มอบถังบรรจุน้ำ ขนาด ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ บริเวณวัดประเสริฐทรงธรรม โดยมีคุณวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All