Pin It

   วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิมหาสารคามการกุศล จังหวัดมหาสารคาม ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด และมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ ณ (จุดที่ 1) บริเวณบ้านหนองผือ อำเภอวาปีปทุม และ (จุดที่ 2) มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด และมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ บริเวณบ้านหนองหว้า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 
จากนั้น เวลา 13.00 น. ทำพิธีส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลัง บริเวณหน้าโรงพยาบาลโกสุมพิสัย และ บริเวณตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรโกสุมพิสัย โดยมี นางรัตนา เลิศวิชากุล นายกเทศมนตรีตำบลโกสุมพิสัย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ
และในเวลา 14.00 น. ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำวน 800 ชุด ณ (จุดที่ 3) บริเวณเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย โดยได้รับเกียรติจากคุณเกียรติ์ศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ พร้อมด้วยคุณสมเพ็ชร งามศิริจิตต์ ประธานมูลนิธิมหาสารคามการกุศล ร่วมในพิธีมอบฯ
 
 
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All