Pin It

    วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมแจกจ่ายยา และบริการตัดผม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 63 ราย และเข้ารับบริการตัดผม จำนว 19 ราย ณ ชุมชนคลองล่าง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All