Pin It

    วันนี้ (14 มีนาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ -- หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีคุณเอกชัย ช้างฉาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง พร้อมด้วยคุณณภัทร วงษ์คำ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All