Pin It

    วันนี้ (15 มีนาคม 2565) เวลา 09.00-12.00 น.) คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร CPR&AED (ภาคทฤษฎี) ให้แก่อาสาสมัครที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีกำหนดการสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 19 มีนาคม 2565 แบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. และ รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All