Pin It

    วันนี้ (21 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ณ สถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All