Pin It

    วันนี้ (28 มีนาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด -19” แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้านการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ ประสบปัญหาการว่างงาน ตกงาน ทำให้ขาดรายได้ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขต 50 เขต เป็นศูนย์ประสานงานให้มูลนิธิฯ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ ไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม -12 เมษายน และวันที่ 18-28 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในช่วงเวลาที่ยากลำบาก จำนวน 5,000 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสาทร เขตพระนคร และเขตปทุมวัน ร่วมในพิธีฯ ณ สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All