Pin It

    วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับคุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ และนายแพทย์พงศ์ พรเจริญพงศ์ แพทย์โรงพยาบาลพิชัย ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา แจกไม้เท้า ให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก อาทิ กิจกรรมวาดรูป ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น ณ ศาลาวัดกลางนายาว ต.นายาว อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
โดยมี คุณพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ปลัดอำเภออุตรดิตถ์ ร่วมลงพื้นที่ฯ
ผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยาฟรี จำนวน 324 ราย
2. ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 57 ราย
3. บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 71 ราย
4. บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 372 ราย
5. กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 100 ราย
6. แจกไม้เท้าฟรี จำนวน 17 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All