×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต้อนรับนายตั้ง เกา ฮวด ประธานกิตติมศักดิ์ฮั่วเพ้งป่อเต็กโก๋วตึ๊ง ซัวเถา ประเทศจีน พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

 

                 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต้อนรับนายตั้ง เกา ฮวด ประธานกิตติมศักดิ์ฮั่วเพ้งป่อเต็กโก๋วตึ๊ง ซัวเถา ประเทศจีน พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม จึงถือโอกาสนี้เข้าพบคณะกรรมการของมูลนิธิฯ โดยมีคุณธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิกฯ,คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Other-Event/Greeting/2018/06072018{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week