Pin It

     วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายแผนกสังคมสงเคราะห์และหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ -- หมู่ 11 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีคุณนิติภูมิ โภชากรณ์ ปลัดอำเภอบางน้ำเปรี้ยว พร้อมด้วยคุณมนชัย โซ๊ะเฮง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ และคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All