มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ,เครื่องอุปโภคบริโภคแก่นางธารารัตน์ ศรีสำฤทธิ์ ผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกมีผลทำให้เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก ผู้ยากไร้ซึ่งมีฐานะยากจน ณ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

 

               เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" โดย นายพิทักษ์พนธ์ ปัพรังศรี นักสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท พร้อมผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 4 แพ๊ค มูลค่า 2,240 บาท และแผ่นรองซับ จำนวน 2 แพ๊ค มูลค่า 580 บาท รวมมูลค่าการสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 12,820 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) มอบแก่นางธารารัตน์ ศรีสำฤทธิ์ อายุ 45 ปี ผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกมีผลทำให้เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก ณ เพิงพักไม่มีเลขที่ ซ.วชิรธรรมสาธิต 34 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All