Pin It

   วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สภ.ธัญบุรี) ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ( ไซส์ M , L ) แผ่นรองซับ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดตตอล บรีสเอกเซล หน้ากากอนามัย นมถั่วเหลืองดีน่า ขนม ฯลฯ ให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรา รวม 4 แห่ง ดังนี้
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 
   และในวัน-เวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ รวม 3 แห่ง ดังนี้
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระ จังหวัดสมุทรปราการ
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี เจ้าหน้าที่บริหารของสถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ทั้ง 7 แห่ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All